Click for English   


Accepted for publicationTürkçe Başlık / Turkish Title: PANDAS Hastalarında Mannoz Bağlayıcı Lektin 2 Gen Polimorfizmi

İngilizce Başlık / English Title: Mannose-Binding Lectin2 gene polymorphism in PANDAS patients

Yazarlar / Authors : Gonca Gül Çelik, Didem Arslan Taş, Ayşegül Yolga Tahiroglu, Eren Erken, Gülsah Seydaoğlu, Perihan Çam Ray, Ayşe Avcı

DOI : 10.29399/npa.22811