Click for English   


Accepted for publication



Türkçe Başlık / Turkish Title: Düzeltme: Eş zamanlı Kronik Migren ve Temporomandibular Bozuklukları Bulunan Hastalarda OnabotulinumtoxinA Tedavisinin Değerlendirilmesi

İngilizce Başlık / English Title: Correction: Evaluation of OnabotulinumtoxinA Treatment in Patients with Concomitant Chronic Migraine and Temporomandibular Disorders

Yazarlar / Authors : Gülşen Kocaman

DOI : 10.29399/npa.23634